Kładka od drogi gminnej w miejscowości Sękowa w km 0+010 w postaci kładki pieszo-jezdnej
 
 Kładka dla pieszych na rz. Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi powiatowej nr 2011 K Kraków-Niepołomice
Most na potoku „Małastowianka” w ciągu drogi „Droga za rzekę” w Małastowie
 
 
Przepust w km 1+230 odc. 010-009 drogi powiatowej nr 2032K przez Koźmice
Kładka dla pieszych nad trasą kolejową na terenie kopalni wapienia „Czatkowice”
 
Przepust w ciągu drogi wewnętrznej (gminnej) na potoku Spod Gronia w miejscowości Tokarnia
 
 
Schody skarpowe na terenie Kopalni Wapienia „Czatkowice”