Projekty w realizacji

1.   Dokumentacja projektowa obiektów inżynierskich inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969".

2. Budowa ogrodzenia działki nr 456/6 w formie ekranu akustycznego - Auto Group Luzar sp.j. - dokumentacja projektowa

3. Projekt rozbiórki części ekranów akustycznych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej 94 w związku ze zmianą planu miejscowego dla działki 456/6 w m. Wieliczka - Auto Group Luzar sp.j. - dokumentacja projektowa

4. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Grybów - Kamionka Wielka w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów  Muszyna” - dokumentacja projektowa, obiekty inżynierskie

5. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD) - odc. 1 cz. 2 (od m. Szczawnica do m. Zabrzeż)" - kompleksowa dokumentacja projektowa

6. „KONTRAKT nr F2b-11-2017, BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH nr 2, 10, 12, 28a”. - dokumentacja projektowa

7. „Zaprojektowanie i budowa mostu na potoku Drwinka w miejscowości Niepołomice w/c drogi krajowej nr 75 w km 5+930” - dokumentacja projektowa

8. Projekt likwidacji przepustu drogowego zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków

9. „Projekt remontu obiektu mostowego oraz przepustu drogowego zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków.”

„Projekt likwidacji przepustu drogowego zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków”

10. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Chrzasznica - Wolbrom - Jaroszowiec Olkuski w ramach projektu.: " Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel - Bukowno - Sosnowiec Płd" - dokumentacja projektowa, obiekty inżynierskie

11. „Projekt przebudowy mostu nad rzeką Bierawką w Czerwionce - Leszczynach w biegu ul. Granicznej”.